نویسنده = ���������� ��������
بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 221-236

10.22059/jes.2014.50168

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


مطالعة آزمایشگاهی اثر نانوذرات آهن بر حذف آرسنیک در محیط آبی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 149-156

10.22059/jes.2014.36468

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر؛ داوود حق شناس