نویسنده = مجید خلقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 221-236

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


2. مطالعة آزمایشگاهی اثر نانوذرات آهن بر حذف آرسنیک در محیط آبی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 149-156

مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر؛ داوود حق شناس