نویسنده = سواری، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین منشاء هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) در منطقة خور موسی با استفاده از نسبت‌های مولکولی

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 1-6

مریم حسناتی؛ احمد سواری؛ یدا نیک‌پور؛ کمال غانمی


2. نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی