نویسنده = امیرحسین محوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در حضور و عدم حضور براده های آهن

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-57

مازیار نادری؛ ویدا پاست؛ محمد باقر میران زاده؛ امیر حسین محوی


2. شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی