نویسنده = Mohsen Mirzaei
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 109-124

مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ سید حمزه حسینی کهنوج؛ محسن میرزایی