نویسنده = ��������������������� ��������������
بررسی توانایی نانو ذرات اکسید آهن، در حذف رقابتی و بازیابی کروم شش و نیکل دو ظرفیتی از پساب معادن

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-8

10.22059/jes.2013.29858

رازقه اخباری‌زاده؛ محمدرضا شایسته‌فر؛ اسماعیل دره زرشکی