نویسنده = دِلفین ملایا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرهمزیستی اکتومیکوریزی قارچ Hebeloma cylindrosporumبر رشد pinus pinaster

دوره 34، شماره 46، تابستان 1387

پونه رسولی؛ رونالد مارمز؛ دِلفین ملایا؛ ژان کلود دبو