نویسنده = ریاضی، برهان
تعداد مقالات: 2
2. نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی