نویسنده = علیرضا مصداقی نیا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مقایسه ورود بار ناگهانی فنل و فورفورال در سیستم لجن فعال متعارف (AS) و سیستم PACT

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

سیمین ناصری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ نعمت اله جعفرزاده