نویسنده = صفت، دکتر علی اصغر درویش
تعداد مقالات: 2
1. آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1380

مهندس محسن محفوظی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر علی اصغر درویش صفت


2. بررسی وضعیت تروفی تالاب انزلی با استفاده از GIS،شاخص تروفی (TSI)

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

دکتر علی اصغر درویش صفت؛ مهندس فریبرز جمال زاد فلاح؛ دکترشعبانعلی نظامی بلوچی