نویسنده = مهدی هادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی منحنی‌های شکست بستر ستون برای حذف منگنز از محیط‌های آبی با استفاده از ماسه

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-30

هادی کیانی؛ شایان شامحمدی؛ مهدی هادی


2. مشخصه‌های رفتارستون کربن فعال تولید شده از مخروط کاج در جذب رنگ از محلول‌های آبی

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 117-128

محمد‌رضا سمرقندی؛ مهدی هادی؛ سعید عزیزیان؛ مهری سلیمانی امین‌آباد