نویسنده = محبوبی صوفیانی، نصراله
تعداد مقالات: 2
1. تولید زیست توده و حذف آمونیاک و نیتریت از پساب کارگاه پرورش ماهی به‌وسیلة کشت جلبک سبز سندسموس کوادریکوادا

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 15-28

صفی‌اله حیدری؛ امیدوار فرهادیان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


2. ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 43-54

رضوان حاتمی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی؛ محمودرضا همامی