نویسنده = منصوریان، علی
تعداد مقالات: 3
1. توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-12

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


3. تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

دوره 35، شماره 52، زمستان 1388

علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان