نویسنده = نغمه مبرقعی
ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388

نغمه مبرقعی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ مجید مخدوم؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری


آموزش عالی محیط زیست در ایران

دوره 19، شماره 19، تیر 1376

سید حسین بحرینی؛ نغمه مبرقعی