نویسنده = عزیر عابسی
تعداد مقالات: 3
1. غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی در رسوبات بندر انزلی

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 99-106

ناصر حاجی‌زاده‌ذاکر؛ ایرج رحمانی؛ مونا مقدم؛ رامین شادی؛ عزیر عابسی