نویسنده = غلامعلی شرزه‌ای
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تجزیه انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-104

منصور خلیلی عراقی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ سجاد برخورداری


3. ارائة الگوی ارزشگذاری مکانی کارکرد جذب گاز دی اکسید کربن، در جنگل‌های خزری ایران

دوره 35، شماره 50، تابستان 1388

نغمه مبرقعی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ مجید مخدوم؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری