نویسنده = علی اکبر محبوبی
تعداد مقالات: 2
1. اثر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر زنده‌مانی باکتری ایکولای در مخلوط شن ریز

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-126

نصراله سپهرنیا؛ علی اکبر محبوبی؛ محمدرضا مصدقی؛ غلامرضا خداکرمیان؛ علی اکبر صفری سنجانی


2. اثر مقادیر مختلف کربنات و سولفات کلسیم بر حرکت باکتری سودوموناس فلورسنس در ستون‌های شنی غیراشباع

دوره 35، شماره 51، پاییز 1388

کامبیز رستمی؛ علی اکبر محبوبی؛ محمد رضا مصدقی؛ علی اکبر صفری سنجانی