نویسنده = عباسپور، مجید
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن

دوره 35، شماره 51، پاییز 1388

مریم کیانی صدر؛ پروین نصیری؛ محمد صادق سخاوتجو؛ مجید عباسپور


2. نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی


3. بررسی بازیافت کاغذ ومقوا در تهران با نگرشی بر تولیدات واردات و مصرف آن ( 1372)

دوره 19، شماره 19، تابستان 1376

کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ علی محمد اسفندیاری