نویسنده = علیرضا میرزاجانی
روند فراغنی شدن تالاب انزلی با استفاده از اطلاعات ده‌ساله 1371-1381

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388

علیرضا میرزاجانی؛ حجت خداپرست؛ هادی بابایی؛ علی عابدینی؛ عظمت دادی قندی


ارزیابی کیفی رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی بر اساس جوامع کفزیان

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387

علیرضا میرزاجانی؛ احمد قانع؛ حجت خداپرست شریفی