نویسنده = بهبهانی، هما ایرانی
تعداد مقالات: 2
1. منظر سازی کوهستان با استفاده از گیاهان بومی(نمونة موردی: دره جمشیدیه)

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

هما ایرانی بهبهانی؛ بنفشه شفیعی؛ حمید شاملو؛ بهاره پیرزاده


2. ساخت کالبدی شهر بین عقل و احساس

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

هما ایرانی بهبهانی