نویسنده = پرویز کرمی
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان)

دوره 34، شماره 46، تابستان 1387

پرویز کرمی؛ مهتاب گرگین‌کرجی؛ رضا بصیری؛ ابراهیم کارگری


2. ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

مهتاب گرگین کرجی؛ پرویز کرمی؛ مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان