نویسنده = طلامینائی، دکتر اصغر
تعداد مقالات: 4
3. کاربرد مدل های ریاضی در برنامه ریزی منطقه ای

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر اصغر طلامینائی


4. شناخت روند تحولات تاریخی

دوره 3، شماره 3، بهار 1354

دکتر اصغر طلامینائی