نویسنده = سعید، دکتر ارسطو
تعداد مقالات: 3
2. اقتصاد محیط زیست ومسئله گرسنگی

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی


3. رابطه نظام های اقتصادی و بوم شناختی برای استفاده در طرح های منطقه ای

دوره 2، شماره 2، زمستان 1353

دکتر ارسطو سعید؛ دکتر امین الله دیانی