نویسنده = دکتر مجتبی کبودانیان اردستانی
تعداد مقالات: 2
1. ملاحظات مدیریتی در کاربرد مدلهای آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

مهندس محمد حاتمی ورزنه؛ دکتر مجتبی کبودانیان اردستانی