نویسنده = �������������� ���������� ����������
بررسی اکولوژیک پرندگان دریائی جزیره شیدور

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

مهندس جمشید منصوری


تالاب ها،ارزش و اهمیت آنها برای انسان

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364

مهندس جمشید منصوری؛ دکتر نعمت الله خراسانی