نویسنده = مریم شکری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

مهتاب گرگین کرجی؛ پرویز کرمی؛ مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان


2. نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان