نویسنده = سلاجقه، علی
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات کاربری اراضی و آثار آن بر کیفیت آب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کرخه)

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 81-86

علی سلاجقه؛ سمانه رضوی‌زاده؛ نعمت الله خراسانی؛ مینا حمیدی‌فر؛ سوسن سلاجقه


2. بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا