نویسنده = بیاتی، آیدا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی