نویسنده = یوسف قویدل رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. شبیه سازی آثار دو برابر شدن دی اکسید کربن جو بر تغییر اقلیم تبریز

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

محمد علی خورشیددوست؛ یوسف قویدل رحیمی