نویسنده = غلامرضا نبی بیدهندی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کارآیی واحدهای مختلف تصفیه‌خانه آب تهرانپارس در حذف TOC

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

نادر سلماتی خاص؛ غلامرضا نبی بیدهندی


2. بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی