نویسنده = محمد علی عبدلی
ویژگی‌های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی (مطالعة موردی: ایران)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

محمد علی عبدلی؛ علی حق اللهی


بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در منطقة 9 شهرداری تهران

دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 58-65

محمد علی عبدلی؛ مریم حیدری؛ عباسعلی کارگر


بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور


پیش‌بینی‌ هفتگی زبالة تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکة عصبی و تبدیل موجک

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388

روح‌اله نوری؛ محمد علی عبدلی؛ اشکان فرخ‌نیا؛ آلاله قائمی


مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387

محمد علی عبدلی؛ سید بهمن معتمدی؛ اکبر باغوند


امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

دوره 31، شماره 38، دی 1384

محمد علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ صمد محمدی