نویسنده = ���������� �������� ����������������
بررسی تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمود قاسمپوری؛ پرویز آزاد فلاح


بررسی آلودگی مونوکسیدکربن در تونل‌های محور هراز

دوره 31، شماره 38، دی 1384

مریم حسین نژاد؛ سید محمود قاسمپوری؛ عباس اسماعیلی ساری