نویسنده = قاسمپوری، سید محمود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی مونوکسیدکربن در تونل‌های محور هراز

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

مریم حسین نژاد؛ سید محمود قاسمپوری؛ عباس اسماعیلی ساری