نویسنده = منصوری، دکتر جمشید
تعداد مقالات: 2
1. معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

دکتر بهرام حسن زاده کیانی؛ مهندس هنریک مجلوئیان؛ دکتر حمید گشتاسب میگوئی؛ دکتر جمشید منصوری


2. وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر جمشید منصوری؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی