نویسنده = کرباسی، دکتر عبدالرضا
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر ناصر مهردادی؛ مهندس پرویز محمدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ مهندس مهرداد عدل


2. رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر محسن سعیدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بیدهندی؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر


3. خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دوره 17، شماره 17، زمستان 1374

دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی