نویسنده = باغوند، دکتر اکبر
تعداد مقالات: 2
1. دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر اکبر باغوند؛ مهندس محمد تقی جعفرزاده


2. غیر متحرک سازی اورانیوم در آبهای زیر زمینی

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر اکبر باغوند