نویسنده = دکتر علی ترابیان
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور


2. اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی؛ دکتر ناصر رازقی؛ دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر ایرج موبدی؛ دکتر علی ترابیان


3. طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( مطالعه موردی : شهرک اکباتان )

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

دکتر علی ترابیان؛ مهندس مهرنوش مطلبی


4. توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF)

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

مهندس مجتبی فاضلی؛ دکتر علی ترابیان


5. طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی


6. بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1380

دکتر علی ترابیان؛ مهندس بهنوش امین زاده؛ مهندس محمد رضا نیکی ملکی


7. حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی

دوره 26، شماره 25، تابستان 1379

مهندس حسن صادق پور؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر ناصر مهردادی


8. ارزیابی کارایی فیلتراسیون درست دانه با جریان افقی در حذف کدورت از آب

دوره 25، شماره 24، پاییز 1378

دکتر علی ترابیان؛ مهندس عبدالله رشیدی مهر آبادی


9. بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377

دکتر علی ترابیان؛ مهندس امیر حکمی؛ مهندس بهنوش امین زاده