نویسنده = کیابی، دکتر بهرام حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر جمشید منصوری؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی


2. بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکتر حمید گشتاسب میگونی؛ مهران جهانشاهی؛ کوروش کاووسی؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی