نویسنده = بختیاری، علیرضا ریاحی
تعداد مقالات: 5
1. فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندان های دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

سید مهدی امینی نسب؛ بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مهدیه جلالپور


2. شناسایی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانیApodemus hyrcanicus در منطقه نور

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

سید محمد جاویدکار؛ جمشید درویش؛ علیرضا ریاحی بختیاری


3. امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

محمد علی عبدلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ صمد محمدی


4. بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند)

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ ابوالقاسم خالقی زاده رستمی