نویسنده = راد، دکتر بهروز بهروزی
تعداد مقالات: 3
1. میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

مهندس بهنام بلمکی؛ دکتر بهروز بهروزی راد؛ مهندس احمد براتی


2. مروری بر سازمان های بین المللی حیات وحش و جایگاه ایران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

مهندس ابوالقاسم خالقی زاده؛ دکتر بهروز بهروزی راد


3. بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند)

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ ابوالقاسم خالقی زاده رستمی